• ad_ico_03
  • ad_ico_01
  • ad_ico_02

Wenzhou Meiernuo Chemical Co., Ltd.

Tehnologiýany köp talap edýän nepis himiýa kompaniýasy

X
kompaniýa_intr_img

Biz hakda

1989-njy ýylda esaslandyrylan Wenzhou Meiernuo Chemical Co., Ltd, önümi we satyjylary boýaglarda (metal çylşyrymly boýaglar, ekologiýa taýdan arassa suw esasly boýaglar, deri boýaglar,) tehnologiýa talap edýän nepis himiýa kompaniýasydyr. kislota boýaglary we ş.m.), boýaglaryň araçylary we pigmentleri.Düýbi Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäherinde ýerleşýän bu kompaniýanyň şu gün Jiangsu, Jiangxi we Hubei welaýatynda önümçilik bazalary we gözleg bölümleri bar. Bu kompaniýa boýag we himiýa önümlerini öňdebaryjy öndüriji we eksport ediji hökmünde özüni tanatdy.

Önümlerimiz

Habarlarymyz

hyzmat01

Boýag esaslary: Kislotaly boýaglar

Adaty kislota boýaglary, boýag gurluşynda kislotaly toparlary öz içine alýan suwda erän boýaglary aňladýar, adatça kislotaly şertlerde boýalýar ...

hyzmat02

Boýag esaslary: Kationiki boýaglar

Kationiki boýaglar poliakrilonitril süýümi boýamak üçin ýörite boýagdyr we üýtgedilen poliesteri (CDP) boýamak üçin hem ulanylyp bilner.Bu gün kationiki boýaglar baradaky esasy bilimleri paýlaşaryn ...